เลขที่ 334 ถ.โชคชัยสี่ (ลาดพร้าว 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 081-5842397
E-mail : info@eightyninewedding.com
www.eightyninewedding.com